Samenstelling Cao Ontslagcommissie

 
 

De Cao Ontslagcommissie voor de sector gemeenten bestaat uit 6 personen: 2 op voordracht van vakbonden, 2 op voordracht van de werkgeversverenigingen en een onafhankelijk voorzitter en vicevoorzitter. De zittingen van de commissie worden in wisselende samenstelling van 3 personen gehouden.

 

De leden van de ontslagcommissie zijn:

 

De heer J.J.M. (Sjef) de Laat (voorzitter)                              

De heer A. (Ali) Oass  (voordracht vakbonden)                    

Mevrouw M.A. (Marije) Schneider (vicevoorzitter)                 

Mevrouw J. (Jolanda) Höfte (voordracht werkgevers) 

De heer K.F.A.M (Koen) Weijling (voordracht vakbonden)  

De heer P. (Paul) du Bois (voordracht werkgevers)

 

Het secretariaat van de ontslagcommissie is ondergebracht bij het CAOP.