Bijlagen

Bijlagen

 
 

Bijlage 1 | VOORBEELDREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE

 

Bijlage 2 | VOORBEELDREGLEMENT OVERLEG MET VAKBONDEN

 

Bijlage 3 | REGLEMENT ONTSLAGCOMMISSIE CAO GEMEENTEN EN CAO SAMENWERKENDE GEMEENTELIJKE ORGANISATIES

 

Bijlage 4 | FUNCTIEWAARDERING EN SJABLOON VOOR DE KUNSTZINNIGE VORMING

 

Bijlage 5 | OVERGANGSBEPALINGEN UIT HOOFDSTUKKEN CAR-UWO 31-12-2019

 

Bijlage 6 | ONGEWIJZIGDE HOOFDSTUKKEN CAR-UWO 31-12-2019

 

Bijlage 7 | G4

 

Bijlage 8 | RECHTEN VAN DE WERKNEMER WAARVAN DE EERSTE ZIEKTEDAG LAG VOOR 31-12-2023