Cao SGO

 
 

Cao SGO

De Cao Gemeenten geldt voor werknemers in dienst bij gemeenten en de Cao SGO geldt voor werknemers in dienst bij (aangesloten) gemeentelijke organisaties. Voor 1 januari 2020 vielen beide groepen werknemers onder dezelfde rechtspositieregeling, de CAR-UWO.

De gemeentelijke organisaties hebben nu een eigen cao, de Cao SGO. Deze cao is afgesloten door de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO), FNV, CNV Overheid en PDO. Deze partijen hebben de ambitie om de arbeidsvoorwaarden van organisaties in de gemeentelijke sector uniform te houden. Dat betekent dat de Cao SGO dezelfde arbeidsvoorwaarden kent als de Cao Gemeenten.

Werkgevers kunnen meer informatie vinden over de WSGO op de website: www.wsgo.nl.

Bekijk hier de Cao SGO.