Medezeggenschap

Hoofdstuk 13 Medezeggen­schap

 
 
 

Artikel 13.1 | Sluiten van een convenant

 

De werkgever en de (centrale) ondernemingsraad sluiten voor iedere zittingsperiode een convenant. Het convenant regelt de inzet en compensatie voor het OR­-werk en het (maximum) aantal zittingstermijnen.

 

Artikel 13.2 | Kleine ondernemingen

 

In artikel 2 en artikel 4 WOR wordt in plaats van ‘50 personen’ gelezen: ‘35 personen’.