Medezeggenschap

Hoofdstuk 13 Medezeggen­schap

 
 
 

Artikel 13.1 | Sluiten van een convenant

 

De werkgever en de (centrale) ondernemingsraad sluiten voor iedere zittingsperiode een convenant. Het convenant regelt de inzet en compensatie voor het OR­-werk en het (maximum) aantal zittingstermijnen.

 

Artikel 13.2 | Kleine ondernemingen

 

In artikel 2 en artikel 4 WOR wordt in plaats van ‘50 personen’ gelezen: ‘35 personen’.

 

Artikel 13.3 | Inzicht externe inhuur en bezetting in arbeids- en inhuurvormen

 

De werkgever levert jaarlijks aan de ondernemingsraad een overzicht van de uitgaven aan externe inhuur in een percentage van de totale personeelsuitgaven en een overzicht van de bezetting in diverse arbeids- en inhuurvormen.