Kosten

 
 

De kosten van de behandeling van een verzoek om toestemming voor ontslag komen voor rekening van de werkgever. Deze bestaan uit:

 
  1.  

    de vergoedingen voor de leden van de Cao Ontslagcommissie en hun (reis)kosten en

  2.  

    de zaak-gebonden kosten (o.a. samenstelling behandeldossier en opstellen beslissing)

 

De overige kosten van de Cao Ontslagcommissie komen gedurende de eerste 4 jaar voor rekening van cao-partijen.

 

In het eerste jaar waarin de Cao Ontslagcommissie actief is geweest (2020) bedroegen de gemiddelde behandelingskosten van een verzoek om toestemming voor ontslag ca. 5000 euro per ontslagzaak.