Arbeidsduur en werktijden

 
 

Arbeidsduur en werktijden
Waar vindt u de regels met betrekking tot de arbeidsduur en werktijden van de werknemer?
Hieronder volgt een overzicht; tevens wordt u desgewenst direct doorgelinkt.

Wet- en regelgeving
In de Arbeidstijdenwet staan onder andere de regels over werktijden, rusttijden, pauzes en nachtdiensten.  Hoeveel uren mogen werknemers in een bepaalde periode maximaal werken en hoeveel tijd hebben ze recht hebben op pauze of rust. Deze wet geldt voor alle werknemers van 18 jaar en ouder. Dus ook voor stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden.
Het Arbeidstijdenbesluit bevat de uitzonderingen en aanvullingen op de Arbeidstijdenwet.

De Wet Flexibel werken geeft de werknemers de mogelijkheid om hun werkgever te verzoeken om de arbeidsomvang, arbeidstijden en/of werkplek aan te passen.

De werkgever moet een verzoek om aanpassing van de arbeidsduur of de werktijden in principe honoreren. Alleen op grond van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen kan hij zo’n verzoek weigeren.

Voor het weigeren van een verzoek voor een aanpassing van de werkplek heeft de werkgever geen zwaarwegend belang nodig, maar hij moet dit wel serieus overwegen. De werkgever overlegt met de werknemer als hij het verzoek afwijst.

Als een werknemer het niet eens is met de afwijzing van zijn verzoek, dan kan hij de zaak aan de kantonrechter voorleggen.

Let op: het gaat bij in deze wet niet om een recht op thuiswerken. De werknemer heeft ‘slechts’ het recht om het verzoek te doen om te mogen thuiswerken.

Cao Gemeenten
In de cao staan de regels over de arbeidsduur en werktijden van de werknemer in hoofdstuk 5. Deze bepalingen zijn een aanvulling op bovengenoemde wet- en regelgeving; ze kunnen daarmee niet in strijd zijn.

Werktijdenregeling
In de cao staat dat de werkgever een werktijdenregeling vast stelt. Deze werktijdenregeling geldt dus op organisatieniveau.

De cao bepaalt dat de werktijdenregeling een standaardregeling en bijzondere regeling kan bevatten:
De standaardregeling geldt voor de werknemers die zelf hun werktijden bepalen. Dit is geregeld in artikel 5.4 cao.
De bijzondere regeling geldt voor de werknemers waarvan de werkgever de werktijden vaststelt. Dit is geregeld in artikel 5.5 cao.